{* *}

Kolektory udojowe

Kolektory udojowe są istotnymi elementami w systemach udojowych stosowanych w hodowli zwierząt mlecznych, zwłaszcza krów. Ich główne zadanie to zbieranie mleka od wymiony zwierzęcia w trakcie procesu udoju. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych zastosowań kolektorów udojowych:

  • Udojowe systemy automatyczne: Kolektory udojowe są niezbędnym elementem w automatycznych systemach udojowych. W takich systemach, roboty udojowe są odpowiedzialne za przemieszczanie się pomiędzy krowami, dojone są automatycznie, a mleko jest zbierane do kolektorów.
  • Efektywność udoju: Kolektory udojowe pomagają w efektywnym zbieraniu mleka od wszystkich wymion krów podczas jednego cyklu udoju. Dzięki temu minimalizuje się straty mleka oraz zapewnia równomierne i efektywne opróżnianie wymion.
  • Monitorowanie ilości mleka: Kolektory udojowe często są wyposażone w systemy monitorowania ilości mleka zbieranego od każdej krowy. To umożliwia dokładne śledzenie wydajności mlecznej poszczególnych zwierząt w stadzie.
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom:  Kolektory udojowe mają wbudowane filtry, które pomagają w eliminacji zanieczyszczeń, takich jak kurz czy siano, zanim mleko trafi do zbiornika mleczarskiego. Zapobiega to zanieczyszczeniu mleka i utrzymaniu wysokiej jakości produktu.
  • Zautomatyzowane czyszczenie: W niektórych systemach kolektory udojowe są wyposażone w zautomatyzowane systemy czyszczenia. To pomaga utrzymać odpowiednie standardy higieny, eliminując konieczność ręcznego czyszczenia po każdym udoju.
  • Optymalizacja procesu: Kolektory udojowe, zwłaszcza w połączeniu z systemami automatycznymi, pomagają w optymalizacji procesu udoju. Skracają czas trwania udoju, umożliwiają lepsze zarządzanie stadem, a także redukują pracę ręczną.


Kolektory udojowe stanowią zatem kluczowy element w nowoczesnych systemach udojowych, przyczyniając się do efektywności, higieny i monitorowania zdrowia zwierząt mlecznych.

Kolektory udojowe

Aktywne filtry