{* *}

Rodzaje i koszty dostawy w sklep.kowet.pl

Formy płatności w sklep.kowet.pl

 1. Klient może wybrać następujący sposób odbioru lub dostawy towaru:

  1. paczka kurierska do 30 kg (Poczta Polska – KURIER 48.)
  2. paczka kurierska pobraniowa do 30 kg (Poczta Polska – KURIER 48 pobranie)
  3. Dla zamówień o potwierdzonej wartości równej bądź wyższej niż 500 zł brutto – koszty transportu pokrywa KOWET.
  4. Dla zamówień o potwierdzonej wartości poniżej 500 zł brutto – koszty transportu pokrywa KLIENT.
 1. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i przedstawiają się następująco: 

  paczka pocztowa (Poczta Polska SA)
  Waga 1 paczki Do 30 kg

  Przedpłacona 12,90 zł brutto

  Za pobraniem 15,90 zł brutto Pod pojęciem paczka pocztowa rozumie się w przypadku paczki pocztowej wysyłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej SA opakowanie, którego suma wymiarów ( wysokość szerokość, długość nie może przekroczyć 250 cm a najdłuższy bok nie może przekroczyć 150 cm.

 1. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas kompletowania zamówienia i czas dostawy przesyłki.
 1. Czas kompletowania zamówienia wynosi do 2 dni roboczych, z tym że Zamówienia złożone i przyjęte do realizacji do godz. 12:00 w dni robocze są kompletowane w tym samym dniu. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy zgodnie z § 3 do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów;
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów.

 2. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Klienta:

  1. Paczki kurierskie dostarczane są do trzeciego dnia roboczego następującego po dniu nadania.

 3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

       4. Uwagi dotyczące odbioru towaru:

 1. Paczki dostarczane są pod wskazany adres. W przypadku braku możliwości doręczenia przesyłki pod adresem wskazanym na przesyłce, Poczta Polska pozostawia w skrzynce oddawczej adresata awizo albo przekazuje pocztą elektroniczną albo SMS zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia.

 2. W przypadku pozostawienia albo przekazania zawiadomienia, o którym mowa w §4 2 ustala się 14 – dniowy termin, w czasie którego przesyłka może zostać wydana w placówce pocztowej, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia albo przekazania zawiadomienia. Po tym terminie towar będzie zwrócony do magazynu Sprzedawcy.

 3. PAMIĘTAJ, że po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia masz prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika.

 4. PAMIĘTAJ, że jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

 5. PAMIĘTAJ, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważysz ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, to masz prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

 6. PAMIĘTAJ, że przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

  1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
  2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
  3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
  4. szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
 1. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 1. Ceny wszystkich towarów uwidocznionych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia. 
 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 1. Klient dokonuje płatności w następującej formie:

 2. płatność przy odbiorze przesyłki (dla przesyłek za pobraniem)
 3. przelew tradycyjny na konto bankowe w Mbank: 93 1140 2004 0000 3102 8005 1899
 4. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisuPAYNOW ( metody płatności: pay-by-link, BLIK, mBank, BOŚ Bank, Santender, Envelo Bank, Millenium, PBS Bank, Toyota Bank, Alior Bank, Pekao24, Citi Handlowy, Getin Bank, Nest Bank, Plus Bank, BNP Paribas, PKO, Credit Agricole, Inteligo, Noble Bank, T-Mobile, ING.