{* *}
 • Nowy
Kolczyk Urzędowy Allflex niebieski dla loch
 • Kolczyk Urzędowy Allflex niebieski dla loch Kowet - 1
 • Kolczyk Urzędowy Allflex niebieski dla loch Kowet - 2

Kolczyk Urzędowy Allflex niebieski dla loch

Producent: Kowet
15,00 zł
Brutto
PO WYBRANIU ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI KOLCZYKÓW DLA TRZODY, SYSTEM AUTOMATYCZNIE ZMIENIA CENĘ ZA KOLCZYKI WEDŁUG PONIŻSZEGO SCHEMATU

Rabaty ilościowe:

Ilość ( szt. )Cena za 1 szt. ( pln )
1 - 9 15 ,-
10 - 24 4 ,-
25 - 49 3 ,-
50 - 99 1,60 ,-
100 - 999 1,40 ,-
1000 i więcej 0,90 ,-

Proszę uzupełnić poniższe pola

Nie zapomnij zapisać swoich ustawień, aby móc dodać do koszyka
Ilość

Wymagania dla danego gatunku/grupy zwierząt objętych ekoschematem Dobrostan zwierząt:

Dobrostan Loch:

 • posiadanie w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej, co najmniej jednej lochy oznakowanej zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 • wszystkie lochy utrzymywane w gospodarstwie rolnym muszą być indywidualnie oznakowane i zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie rejestracji i identyfikacji zwierząt,
 • utrzymywanie loch w systemie bezjarzmowym, dopuszcza się utrzymywanie loch w jarzmie w okresie okołoporodowym nie dłużej jednak niż przez 14 dni, zapewnienie stałego dostępu do materiałów wzbogacających lub przedmiotów absorbujących uwagę oraz że te materiały lub przedmioty są bezpieczne i jadalne lub nadają się do żucia lub do manipulacji, a także zapewnia się taką ilość różnych materiałów lub przedmiotów, które w połączeniu z innymi materiałami czy przedmiotami, same lub w połączeniu będą zaspokajały potrzebę poznawania otoczenia i poszukiwania paszy,
 • rolnik realizujący Dobrostan loch będzie mógł skorzystać z następujących praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt:
 1. zwiększona o co najmniej 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub budynkach,
 2. zwiększona o co najmniej 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub budynkach,
 3. utrzymanie na ściółce,
 4. późniejsze odsadzanie prosiąt (w 35. dniu od dnia urodzenia prosiąt),
 • rolnik realizujący praktykę Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia bytowa o 20% lub praktykę Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia bytowa o 50%, musi posiadać plan poprawy dobrostanu zwierząt, który został sporządzony przy udziale doradcy rolniczego, na formularzu udostępnionym przez ARiMR, w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej. Plan poprawy dobrostanu zwierząt musi być dostarczony do ARiMR przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej;

W ramach wariantu Dobrostan loch rolnik musi zawsze stosować praktykę zwiększające powierzchnię bytową o 20/50%.

Cennik:

Ilość ( szt. )Cena za 1 szt. ( pln )
1 - 9 15 ,-
10 - 24 4 ,-
25 - 49 3 ,-
50 - 99 1,60 ,-
100 - 999 1,40 ,-
1000 i więcej 0,90 ,-

Możliwość negocjacji przy zamówieniu większych ilości. W celu zamówienia kolczykownicy, igły lub kolczyków dla loch prosimy o kontakt telefoniczny: 726 373 666 lub 721 808 666

556

Szczegółowe odniesienia