{* *}

Zmiana terminu składania wniosków przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Na podstawie  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wnioski o wsparcie finansowe w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 mogą być składane do 1 lipca bieżącego roku. Termin na składanie zmian do wniosków również został przedłużony – do 16 lipca tego roku.

Nowe terminy odnoszą się do płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz działań obszarowych w ramach drugiego filaru Wspólnej Polityki Rolnej.

Wniosek o przyznanie płatności można również złożyć później – w ciągu 25 dni kalendarzowych po 1 lipca, czyli do 26 lipca 2024 roku.

Jednakże, w przypadku opóźnienia, płatności będą pomniejszane o 1% należnej kwoty za każdy dzień roboczy.

Terminy te nie odnoszą się do wniosków o nowe formy płatności bezpośrednich, takich jak: Płatność dla małych gospodarstw oraz Płatność w ramach ekoschematu „Grunty wyłączone z produkcji”.

W tych przypadkach zostaną przygotowane osobne przepisy, które umożliwią:

  • złożenie wniosku o Płatność dla małych gospodarstw do 31 sierpnia 2024 r.
  • dokonanie zmiany wniosku polegającej na ubieganiu się o płatność w ramach nowego ekoschematu do 31 sierpnia 2024 r.

Rolnicy zainteresowani Płatnością dla małych gospodarstw oraz płatnością w ramach nowego ekoschematu muszą najpierw złożyć standardowy wniosek w podstawowym terminie, zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 oraz zgłaszania zmian do tych wniosków w 2024 r. zostało publikowane na stronie: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/723.