{* *}

Nabór wniosków o dopłaty dla producenci zbóż

Od dziś tj.23.05.2024 producenci zbóż, którzy sprzedali od 1 stycznia br. do 31 maja br. pszenicę, żyto, jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc

Pomoc będą mogli otrzymać rolnicy, którzy w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 maja 2024 roku sprzedadzą pszenicę, żyto, jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe.

Aby uzyskać dopłatę, rolnik musi sprzedać ziarno firmom zajmującym się handlem, skupem lub przetwórstwem zbóż, a także podmiotom skupującym zboża na potrzeby własnej produkcji zwierzęcej.

Pomoc nie przysługuje producentowi rolnemu, który:

  • sprzedał pszenicę, żyto, jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe podmiotom: zajmującym się handlem, skupem lub przetwórstwem zbóż, lub nabywającym zboża na potrzeby własnej produkcji zwierzęcej,
  • będącym współposiadaczami gospodarstwa tego producenta; jest jednocześnie podmiotem skupującym zboża na potrzeby własnej produkcji zwierzęcej i sprzedał określony rodzaj zbóż, który został przez niego zakupiony.