{* *}

W dniu 6 stycznia 2023 r. weszła w życie nowa Ustawa o Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Zostały wprowadzone zmiany mając na celu ujednolicenie obowiązujących w Polsce zasad z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz unowocześnienie obecnego mechanizmu rejestracji zwierząt. Obecnie podstawową drogą informowania o zdarzeniach w stadzie ma być aplikacja IRZplus.

Podstawowym celem wprowadzenia zmian jest zapewnienie jednolitego  i spójnego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt.Wprowadzone w styczniu  2023 roku zmiany przepisów dotyczą głównie katalogu gatunków objętych obowiązkiem ewidencjonowania, zasad i terminów dokonywania zgłoszeń, a także wyboru środków identyfikacji. Ponadto nowelizacja ustawy wprowadza rezygnację z dotychczas obowiązujących paszportów dla bydła w obrocie krajowym.

Ustawa wprowadza odrębne terminy dotyczące zgłaszania urodzeń i znakowanie zwierząt w zależności od gatunku:

 • BYDŁO: w tym przypadku termin nie został zmieniony i nadal hodowcy mają 7 dni na dokonanie obu czynności.
 • MAŁE PRZEŻUWACZE: w tym przypadku hodowcy mają maksymalnie 30 dni na zgłoszenie urodzenia zwierzęcia i jego oznakowanie jeśli matka była objęta wsparciem dobrostanowym. W innym przypadku znakowanie owcy lub kozy będzie musiało nastąpić w terminie 30 dni od dnia objęcia matki wsparciem, nie później niż 180 dni od dnia urodzenia potomstwa lub przed opuszczeniem przez nie siedziby stada, w której się urodziło.
 • ŚWINIE: w tym przypadku nastąpiła zmian i hodowcy świń mają 37 dni na zgłoszenie urodzenia i oznakowanie zwierząt. Natomiast w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej, informacja taka powinna być zamieszczona w internetowej bazie w przeciągu 2 dni.
 • KONIE/KONIOWATE: w tym przypadku hodowcy i posiadacze koni mają 90 dni na zgłoszenie urodzenia zwierzęcia. 

Należy mieć na uwadze, iż  przypadku wszystkich wymienionych gatunków występuje obowiązek informowania o zdarzeniu innym niż urodzenie przed upływem 7 dni od jego wystąpienia.

Jak zamówić kolczyki w Kowet Tomasz Koc - pozycja nr 9 na liście dostawców Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Opcja 1: Zamawianie kolczyków przez system IRZplus

 1. Zaloguj się na stronie: https://irz.arimr.gov.pl. Zobacz Jak wyrazić zgodę dla dostawcy kolczyków w aplikacji IRZplus
 2. Udziel firmie Kowet Tomasz Koc. zgody TAK (Ustawienia > Rejestr zgód dla dostawców).
 3. Wybierz Dokumenty > Utwórz nowy dokument i wybierz wniosek:
  - o kolczyki: WPPNSI - wniosek o przydzielenie puli numerów identyfikacyjnych,
  - o duplikaty: WZZSI - wniosek o zezwolenie na zastąpienie środka identyfikacji.
 4. We wniosku zaznacz sposób odbioru odpowiedzi: Proszę przekazać w formie elektronicznej
  w IRZplus
  (możesz wybrać również inne formy: odbiór osobisty lub przekazanie za pośrednictwem poczty - ale najszybszą formą jest ta powyżej).

Opcja 2: Zamawianie kolczyków w Biurze Powiatowym ARiMR

Jeśli jeszcze nie korzystasz z IRZplus, zgodę możesz wyrazić w biurze powiatowym ARiMR, składając oświadczenie. Wzór dostępny dp pobrania -> WZÓR

Po otrzymaniu odpowiedzi na wniosek przekaż zamówienie do producenta nr 9 z listy ARiMR (Kowet Tomasz Koc), które zawiera:

 • Numer dokumentu;
 • Kod odpowiedzi  - należy upewnić się, że została udzielona zgoda w ARiMR dla producenta nr 9 z listy ARiMR Kowet Tomasz Koc (patrz punkt pierwszy);
 • Typ kolczyka;
 • Dodatkowo wysyłając odpowiedź na wniosek należy dołączyć dane do faktury, numer telefonu do kontaktu

Jak wysłać zamówienie, odpowiedzi na wniosek :

Najszybsza opcja:Przez stronę https://kowet.pl wypełniając formularz zamówienia.

W tym wypadku należy posiadać:

 • Numer dokumentu np: 20230302/001515496(ZAWSZE BĘDZIE DATA BEZ MYŚLNIKÓW-8CYFR/9 CYFR)
 • Kod odpowiedzi np: 1234(ZAWSZE SĄ 4 CYFRY)
 • Gatunek kolczyka: DO WYBORU: BYDŁO, OWCE, KOZY
 • Rodzaj zastępowanego środka identyfikacji: DO WYBORU: KOLCZYK ZWYKŁY, KOLCZYK ELEKTRONICZNY, INNY
 • Skan wniosku

Kontakt za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie

W celu zamówienia kolczyków możesz skontaktować się z nami za pomocą poczty e-mail pod następującymi adresami e-mail:

 • sklep@kowet.pl
 • sprzedaz@kowet.pl

lub zadzwoń do nas na poniższy numer telefonu:

 • 726373666
 • 721808666

Wyślij wniosek i dokumenty tradycyjnie pocztą polską

Nadal przyjmiemy Twoje dokumenty wysłane w formie papierowej, ale pamiętaj, by wcześniej wyrazić ZGODĘ dla dostawcy kolczyków nr 9 (KOWET TOMASZ KOC) na liście ARiMR w biurze powiatowym Agencji. Odpowiedź na wniosek wyślij tradycyjnie pocztą polską najpóźniej do 31 grudnia 2025 r.

Wniosek i dokumenty należy wysłać na adres:

KOWET SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
UL. PRZEMYSŁOWA 2
89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Pamiętaj!!!!
Bez wyrażonej ZGODY dla dostawcy nr 9 (KOWET TOMASZ KOC.) Twoje zamówienie
musisz dostarczyć do nas w formie papierowej  pocztą