{* *}
Dezynfekt H do rąk, 1 litr.

Dezynfekt H do rąk, 1 litr.

Producent:
22,00 zł
Brutto
Dezynfekt H do rąk, 1 litr.
Ilość

Dezynfekt H do rąk, 1 litr.


Alkoholowy preparat w postaci płynu do higienicznej dezynfekcji rąk metoda mycia i wcierania, wzbogacony o glicerynę, działająca nawilżająco i łagodząco.

SKŁAD:
  • etanol (alkohol etylenowy) -> 70-75%
  • gliceryna
  • keton metylowo – etylowy
  • alkohol izopropoylowy benzoesan denatonium / bitex

Klasyfikacja mieszaniny --> Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Zagrożenia fizykochemiczne --> Flam Liq 2 H225 Substancja ciekła łatwopalna, kat. 2 Zagrożenia dla zdrowia --> Eye Irrit. 2 H319 Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy, kat.2 Numer rejestracji produktu: 0081/TP/2020
4517
19 Przedmioty

Szczegółowe odniesienia