{* *}
RAPICID 1 litr.

RAPICID 1 litr.

Producent:
102,00 zł
Brutto
RAPICID 1 litr.
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Płynny preparat do dezynfekcji i sanityzacji o właściwościach myjących. Skład Jod aktywny, kwas fosforowy, kwas siarkowy, woda, środki powierzchniowo czynne. Wlaściwości i działanie Rapicid jest połączeniem jodoforu z detergentem. Dzięki temu wykazuje zarówno szerokie spektrum działania wiruso-, bakterio- i grzybobójczego, jak również właściwości myjące. Rapicid inaktywuje m.in. wirusy pryszczycy, choroby pęcherzykowej świń, pomoru świń, choroby Aujeszkyego, wścieklizny, choroby Newcastle i choroby Mareka, niszczy tez m.in. Aspergillus fumigatus, Candida albicans i Microsporum canis. Zawartość środków powierzchniowo czynnych ułatwia roztworom roboczym preparatu Rapicid penetracje powierzchni porowatych i trudnych do odkazenia. Roztwory robocze preparatu są stabilne i nie tracą aktywności w obecności substancji i zanieczyszczeń organicznych ani w niskich temperaturach. Roztwory robocze cechują się niską toksycznością, nie wykazują właściwosci drażniących ani uczulających, nie niszczą odkażanych powierzchni. W środowisku zewnetrznym preparat ulega biodegradacji.

Wskazania

Mycie oraz dezynfekcja pomieszczeń dla wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych, środków transportu, wyposażenia laboratoryjnego, weterynaryjnego, zootechnicznego, nasączanie mat dezynfekcyjnych i sanityzacja wody.

Przeciwwskazania i środki ostrożności: 

Preparatu nie należy stosować do inaktywacji zarodników bakteryjnych i prątków w warunkach obiektów inwentarskich.

Stosowanie i dawkowanie:

Rapicid jest stosowany w postaci roztworów do polewania, spryskiwania, wycierania lub zanurzania odkażanych przedmiotów, zamgławiania pomieszczeń z użyciem urządzeń wysokociśnieniowych oraz nasączania mat dezynfekcyjnych i wypełniania basenów przejazdowych. Roztwory robocze sporządza się przez zmieszanie odpowiedniej objętości preparatu z woda. Temperatura roztworów roboczych nie powinna być wyższa niż 43oC. Przed wykonaniem dezynfekcji właściwej należy usunąć zwierzęta i zbędne wyposażenie z odkażanych pomieszczeń. Nadmiar substancji organicznych należy usunąć mechanicznie, co zwiększa skuteczność wykonywanych zabiegów dezynfekcyjnych.

Zaleca się stosowanie roztworów o następujących stężeniach:

1 : 100/200 - dezynfekcja w ogniskach chorób zakaźnych od stopnia zanieczyszczenia powierzchni oraz rodzaju drobnoustroju)

1: 400 - dezynfekcja ogólna w pomieszczeniach dla zwierząt

- maty dezynfekcyjne i baseny przejazdowe

1 : 500 - zamgławianie pomieszczeń w obecności zwierząt

1 : 600 - odkażanie narzędzi i wyposażenia weterynaryjnego, zootechnicznego i laboratoryjnego (przez 10-15 minut)

- dezynfekcja jaj w wylęgarniach drobiu

1 : 2500 - sanityzacja wody pitnej dla zwierząt. Po godzinie od zastosowania preparatu odkażane powierzchnie należy spłukać silnym strumieniem wody i pozostawić do wyschnięcia. Utrata żółtego koloru przez roztwór roboczy wskazuje na konieczność jego wymiany.

Interakcje

Nie należy mieszać preparatu z innymi środkami dezynfekcyjnymi i substancjami chemicznymi, szczególnie o odczynie zasadowym oraz z wybielaczami. Należy unikać odkażania powierzchni lub urządzeń wykonanych z aluminium lub jego stopów.

Warunki przechowywania

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać z dala od źródel ognia. Ostrzeżenia W postaci stężonej preparat wykazuje właściwości drażniące. Przy przygotowywaniu roztworów roboczych należy stosować środki ochrony osobistej. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Okres karencji

Nie obowiązuje.

953
2 Przedmioty

Arkusz danych

Pojemność
1 litr

Szczegółowe odniesienia