{* *}
Preparat do suchej dezynfekcji Dezosan Wigor 10 kg

Preparat do suchej dezynfekcji Dezosan Wigor 10 kg

Producent: JHJ
51,50 zł
Brutto

Dezosan Wigor jest preparatem przeznaczonym do suchej dezynfekcji ściółki w obecności zwierząt. Utrzymuje korzystne warunki sanitarne i poprawia mikroklimat w pomieszczeniach gospodarczych. Wysoką skuteczność działania Dezosan Wigor osiąga dzięki swoich cechom:

 • bakteriobójczy w odniesieniu do bakterii Salmonella suiss, E.Coli i innych
 • grzybobójczy w odniesieniu do Asp. Niger, Mucor, Fusarium i innych
 • wirusobójczy
 • larwobójczy w odniesieniu do larw much i innych pasożytów 
 • wysoce skuteczny w niszczeniu kokcydii w tym isospora suis
 • obniża poziom amoniaku i poprawia mikroklimat w pomieszczeniach gospodarczych
 • ogranicza wilgotność ściółki
Ilość

Działanie preparatu DEZOSAN WIGOR:

 • skutecznie ogranicza rozwój patogennych bakterii, wirusów oraz grzybów
 •  w znacznym stopniu ogranicza rozwój kokcydiów poprawia mikroklimat pomieszczeń inwentarskich
 •  zmniejsza stężenie amoniaku
 • osusza powierzchnie dezynfekowane
 • umożliwia długotrwałą i skuteczną dezynfekcję
 • ogranicza rozwój larw much
 • może być stosowany w obecności zwierząt

Właściwości preparatu DEZOSAN WIGOR:

 • dezynfekcja - zawarte sole wspomagają efekt dezynfekcyjny preparatu
 • dezynsekcja - preparat niszczy larwy much i innych pasożytów
 • dezaktywacja - likwiduje bakterie, wirusy, grzyby lub hamuje ich rozwój
 • niskie pH - likwiduje mikroorganizmy, wzmacnia efekt dezaktywacji w wilgotnej ściółce
 • obniża poziom amoniaku - podnosi odporność na choroby i powoduje lepsze wykorzystanie pasz
 • poprawia wartość nawozową obornika - wzbogaca go w azot

Wysoka skuteczność to wynik synergicznego działania wszystkich składników preparatu. Dezosan Wigor nie wywołuje rezystancji wśród zwalczanych patogenów. Preparat może być stosowany w obecności zwierząt. Dezosan Wigor przeznaczony jest dla wszystkich gatunków zwierząt.

Przeznaczenie  preparatu DEZOSAN WIGOR:

DEZOSAN WIGOR® przeznaczony jest do suchej dezynfekcji powierzchni płaskich w pomieszczeniach chowu zwierząt, dróg komunikacyjnych na fermach oraz w schroniskach dla zwierząt. Preparat przeznaczony jest do stosowania w hodowli wielu gatunków zwierząt:

 • trzoda chlewna
 •  indyki
 •  broiler kurzy
 •  kury nioski
 •  bydło
 • konie
 •  zwierzęta futerkowe
 •  gołębie
 •  owce
 •  kozy
 •  psy
 •  koty

Wskazania stosowania DEZOSAN WIGOR:

Preparat DEZOSAN WIGOR jest przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń hodowlanych dla wielu gatunków zwierząt oraz w schroniskach dla zwierząt, wszędzie tam gdzie występuje duża koncentracja zwierząt. W celu uzyskania najlepszych efektów należy przeprowadzić dezynfekcję stanowisk, kojców i innych miejsc gdzie przebywają zwierzęta oraz dróg komunikacyjnych dla zwierząt i obsługi. Dezynfekcja dróg komunikacyjnych jest bardzo istotna, ponieważ stanowi barierę dla patogenów chorobotwórczych, które mogłyby zostać przeniesione z zewnątrz lub z kojca do kojca.

DEZOSAN WIGOR stosowany jest m.inn.na porodówkach, odchowalniach warchlaków. W oborach krów mlecznych w celu zapobiegania chorobom wymion i racic. Na kurnikach, indycznikach i przy produkcji gęsi zapobieganie salmonellozie, kolibakteriozie, aspergilozie W stajniach I wszędzie tam w produkcji zwierzęcej gdzie trudno utrzymać dobre warunki sanitarne oraz poprawić mikroklimat

Regularne stosowanie preparatu DEZOSAN WIGOR® ma korzystny wpływ na jakość powietrza, ogranicza odory, a nawet wydziela świeży aromat, zmniejsza presję mikroorganizmów chorobotwórczych, przez co:

 • znacznie poprawia warunki środowiskowe na fermie
 • ma wpływ na poprawę warunków bytowych zwierząt
 • wspomaga profilaktykę oraz terapię chorób zwierząt
 • jest bardzo istotnym elementem bioasekuracji na fermie
 • wydłuża trwałość elementów wyposażenia
 • poprawia warunki pracy ludzi pracującym na fermie

Sposób stosowania preparatu DEZOSAN WIGOR:

Preparat stosuje się poprzez rozsypywanie preparatu na powierzchnię dezynfekowaną w dawce 50-100 g/m2. Szczególną uwagę należy poświęcić suchej dezynfekcji miejsc najbardziej narażonych na kumulowanie się wilgoci: okolice poideł, wszelkie kąty i miejsca styku ścian z podłogą.
Dezynfekcję należy przeprowadzać co 7 dni. Jeżeli preparat stosowany jest na fermie po raz pierwszy to należy go stosować codziennie przez pierwsze 3 dni
w ilości 100 g/m2 a następnie co 7 dni w ilości 50 g/m

Ochrona sanitarna zwierząt hodowlanych z zastosowaniem preparatu DEZOSAN WIGOR:

OCHRONA SANITARNA TRZODY CHLEWNEJ

 • DEZOSAN WIGOR stosuje się we wszystkich grupach wiekowych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem kojców porodowych i odchowalni.
 • DEZOSAN WIGOR jest środkiem, który skutecznie zwalcza patogeny, które wywołują biegunki, zapalenia stawów, choroby skórne, kokcydiozę i infekcje wirusowe oraz zmniejsza populację much.
 • Preparat w znacznym stopniu obniża wilgotność i redukuje stężenie amoniaku, przez co poprawia mikroklimat.

OCHRONA SANITARNA BYDŁA

 • DEZOSAN WIGOR zaleca się stosować w pomieszczeniach odpoczynku zwierząt, kojcach porodowych i kojcach cieląt.
 • Na stanowiskach dla krów szczególną uwagę należy zwrócić na podłoże pod wymionami, osuszanie i dezynfekcje racic, dezynfekcję okolic kanałów gnojowych oraz najbardziej wilgotne miejsca w oborze.
 • DEZOSAN WIGOR skutecznie zwalcza drobnoustroje powodujące wzrost ilości komórek somatycznych, mastitis, biegunki, problemy skórne, choroby kończyn, stany zapalne stawów i racic.
 • DEZOSAN WIGOR może być stosowany na wszystkie rodzaje posadzek i ściółek.

OCHRONA SANITARNA DROBIU

 • Preparat DEZOSAN WIGOR należy rozprowadzić na ściółkę lub gniazda oraz w najbardziej wilgotne miejsca kurnika.
 • Uwagę należy zwrócić na okolice poideł, a także na dezynfekcję całości ściółki przed wprowadzeniem nowego stada.
 • DEZOSAN WIGOR nie tylko zwalcza patogeny chorobotwórcze, ale również redukuje ilość żuków i larw oraz znacznie obniża wilgotność i stężenie amoniaku w kurniku.

OCHRONA SANITARNA KONI

 • Preparat DEZOSAN WIGOR należy stosować na drogach komunikacyjnych w stajni, wejściach do boksów oraz w boksach ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wilgotnych części pomieszczenia.
 • DEZOSAN WIGOR skutecznie zwalcza mikroorganizmy powodujące gnicie strzałki kopyta, nosaciznę, choroby dróg oddechowych, a także znacznie poprawia mikroklimat w stajniach oraz ogranicza ilość larw much.

OCHRONA SANITARNA OWIEC

 • Preparat DEZOSAN WIGOR stosuje się bezpośrednio na ściółkę.
 • DEZOSAN WIGOR zwalcza mikroorganizmy odpowiedzialne za powstawanie biegunek, chorób stawów i racic.
 • Stosowanie preparatu redukuje stężenie amoniaku w pomieszczeniu oraz ogranicza występowanie much.

OCHRONA ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

 • Preparat DEZOSAN WIGOR należy stosować na powierzchnie całej klatki oraz bezpośrednio na gniazda.
 • Uwagę należy zwrócić na miejsca gdzie kumulują się odchody.
 • Stosowanie preparatu zwalcza patogeny chorobotwórcze oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się choroby Aleuckiej, zapobiega występowaniu tłustych gniazd i znacznie redukuje emisję amoniaku.

OCHRONA SANITARNA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ZWIERZĄT

DEZOSAN WIGOR równie dobrze sprawdza się w pomieszczeniach hodowlanych dla

 • królików,
 • gołębi,
 • strusi,
 • wielu innych gatunków zwierząt hodowlanych,
 • schroniskach dla zwierząt,
 • wszędzie tam gdzie występuje duża koncentracja zwierząt.

Dzięki właściwościom biobójczym minimalizuje wystąpienie wielu chorób, a ponadto dzięki redukcji emisji amoniaku i osuszaniu dezynfekowanej powierzchni poprawia mikroklimat w pomieszczeniach. Regularne stosowanie preparatu znacznie poprawia warunki bytowe zwierząt i ma istotny wpływ na dobrostan zwierząt.

Skład preparatu DEZOSAN WIGOR:

Substancje aktywne: Chloramina T CAS: 127-65-1 (zaw. 0,2% wag.)

Preparat posiada zezwolenie Ministra Zdrowia Nr 3098/07 oraz atest PZH.

Produkty biobójcze należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

BIO-030010
6 Przedmioty

Arkusz danych

Waga opakowania
10 kg

Szczegółowe odniesienia