{* *}
BROS Płyn do elektro - 3w1 na muchy komary mrówki

BROS Płyn do elektro - 3w1 na muchy komary mrówki

Producent: Bros
23,00 zł
Brutto

Płyn do elektrofumigatora pozwalający jednocześnie zwalczać muchy, komary i mrówki. Systematycznie rozpylana substancja czynna zabezpiecza pomieszczenia przez cały dzień, w tym też w nocy a dodatkowo nie pozwala na wlatywanie kolejnych owadów. Chroni wnętrza pomieszczeń o powierzchni ok. 20 m2 (50 m3) do 20 dni przez 24 h na dobę. Działa tak samo skutecznie przy otwartych i zamkniętych oknach i zapalonym świetle.

Ilość

BROS Płyn do elektrofumigatora 3 w 1

Płyn działający przeciwko muchą, komarom oraz mrówką. Preparat służący jako zapas do elektrofumigatora przeznaczony do przeciwdziałania owadom takim jak mrówki, komary i muchówki. Substancje czynna zawarte w płynie eliminują możliwość wkroczenia szkodników jak i pozbywają się aktualnie obecnych na teren pomieszczenia do ok. 20 m2 (50 m3) przez cała dobę nawet przy aktywowanym oświetleniu. 

Sposób użycia:

 • Otwartą butelkę z cieczą wkręć do elektrofumigatora.

 • Urządzenie musi znajdować się w kontakcie (230V) w taki sposób, żeby opakowanie z płynem znajdowało się w pozycji pionowej.

 • Substancja paruje pod wpływem temperatury wytwarzanej przez urządzenie.

 • Pełną moc przeciwdziałania owadom otrzyma się po ok. jednej godzinie od aktywowania (wobec mrówek po ok. 32 godzinach).

 • Produkt pasuje do elektrofumigatorów dostępnych na rynku.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

 • Uwaga H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • P102 Chronić przed dziećmi. P391 Zebrać wyciek.
 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami.
 • Po użyciu elektrofumigatora umyć ręce.
 • Nie używać urządzenia w pomieszczeniu, w którym przebywają małe dzieci (poniżej 1-go roku życia), kobiety w ciąży, osoby chore, alergicy, gdzie znajduje się nieopakowana żywność.
 • Nie używać na zewnątrz.
 • Elektrofumigator używać przy otwartych oknach lub po zabiegu dokładnie przewietrzyć, efekt działania przy otwartych oknach zmniejsza się.
 • Urządzenia nie przykrywać, nie dopuszczać do kontaktu z materiałami palnymi i wodą.
 • Podczas działania nie dotykać elektrofumigatora.

Pierwsza pomoc:

 • Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
 • Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem.
 • W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem.
 •  Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54, 607 218 174.

Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane.

Przechowywać z dala od żywności. Urządzenie stosować wyłącznie w prawidłowo działających gniazdkach, bez użycia przedłużaczy, przejściówek rozgałęziaczy, nie podłączać innych urządzeń elektrycznych w gniazdku powyżej.

Urządzenie w trakcie pracy nie powinno dotykać innych przedmiotów lub materiałów.

Nie używać jednocześnie wkładu i płynu. Nie stosować urządzenia w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach ani w małych, ograniczonych przestrzeniach.

Po odłączeniu od prądu należy ponownie zabezpieczyć butelkę z płynem owadobójczym.

01001(1)(1)
9 Przedmioty

Szczegółowe odniesienia