{* *}

EM Probiotyk - Zdrowe zwierzęta hodowlane

Preparaty EM w swym składzie zawierają czynnik biologiczny w postaci mikroorganizmów o właściwościach probiotycznych a także rozkładających substancje organiczne ze zredukowaniem gazów odorowych emitowanych do środowiska. Ponadto Preparaty EM są wzbogacone o substancje powstałe w trakcie procesu ich wytworzenia. Do substancji tych zaliczymy enzymy (w tym trawiące mikotoksyny), antyoksydanty oraz niezdysocjowane kwasy organiczne.

Technologia Efektywnych Mikroorganizmów jest doskonałą ofertą dla hodowców koni, bez względu na charakter ich użytkowania. Polecamy podstawowe preparaty Technologii EM, do zastosowania w żywieniu zwierząt hodowlanych. EM PROBIOTYK™ — w postaci zawiesiny może być stosowana do dodawania do wody (pojenie) lub do stosowana w formie oprysków(wewnątrz stajni i w jej otoczeniu). EM BOKASHI PROBIOTYK™ — w postaci sypkiej (fermentowane otręby pszenne) może być stosowany jako dodatek do paszy a także jako dodatek sanityzujący do ściółki. EM PROBIOTYK jest dostępny od 12 lat na polskim

rynku dzięki licencjonowanemu producentowi Greenland Technologia EM Sp. z o. o.

Cechy EM Probiotyk

 • płynny probiotyk zawierający żywe aktywne komórki bakterii kwasu mlekowego i drożdży
 • skuteczne podanie z woda, z pasza lub droga zewnętrzna przez oprysk lub zamgławianie
 • zapewnia lepsze pobieranie i wykorzystanie paszy
 • ogranicza stres zwierząt
 • redukuje powstawanie amoniaku i innych szkodliwych gazów
 • działa profilaktycznie na drogi oddechowe
 • wspomaga regeneracje przewodu pokarmowego w trakcie i po kuracjach leczniczych w tym kuracjach antybiotykowych
 • ogranicza i zapobiega chorobom metabolicznym w tym kwasicy i ketozie
 • wskazany i pomocny przy biegunkach

Nowoczesna hodowla i chów mierzą się wieloma wyzwaniami, jakimi są m.inn. zachowanie zdrowia zwierząt w powiązaniu z wysoka wydajnością produkcyjna, oraz rosnące koszty związane z optymalnym wykorzystaniem składników pokarmowych z pasz. Związane jest to z zaburzeniami funkcjonowania naturalnej mikroflory organizmu zwierzęcia i środowiska w którym zwierze bytuje. Wpływ szkodliwych mikroorganizmów w pokarmie i otoczeniu zwierząt odbija się negatywnie w stanie ich zdrowotnym oraz wpływa na wydajności produkcyjnej.

Bardzo często zdarza się, iż odporność uzyskana od matki jest niewystarczająca, przez co cielęta są coraz bardziej narażone na problemy takiej jak biegunki i brak apetytu. Naturalna odporność i dobre trawienie są ze sobą związane i zależne od funkcjonowania mikroflory przewodu pokarmowego zwierzęcia.


Technologia EM wzbogaca i stabilizuje mikroflorę przewodu pokarmowego odpowiedzialna za prawidłowy przebieg procesów trawienia i budowanie odporności, oraz reguluje oddziaływania mikrobiologiczne w miejscu przebywania zwierząt.

EM Probiotyk to mieszanka paszowa uzupełniająca, przeznaczona do stosowania w żywieniu zwierząt jako dodatek do wody lub paszy. Poprawia smakowitość paszy i zwiększa jej pobranie, co  powoduje zmniejszenie zużycia pasz  na kilogram przyrostu masy ciała zwierzęcia. Kolejnym ważnym czynnikiem jest stymulacja odporności organizmu. Zasiedla przewód pokarmowy zwierząt probiotyczna mikroflora, przez co zabezpiecza przed rozwojem bakterii chorobotwórczych. EM Probiotyk stymuluje odporność organizmu oraz promuje prawidłowy wzrost cieląt.

Produkt wykorzystuje naturalne i w pełni bezpieczne oddziaływania mikrobiologiczne. EM Probiotyk zarejestrowany jest jako mieszanka paszowa uzupełniająca.

Korzyści stosowania EM Probiotyk:

 • wzrost naturalnej odporności
 • profilaktyka i ograniczanie biegunek
 • poprawa zdrowotności i kondycji
 • ograniczenie chorób i upadków
 • obniżenie poziomu stresu zwierząt
 • mniejszy udział leków podczas chowu
 • pełne wykorzystanie składników zawartych w paszy

Sprawdź naszą ofertę EM Probiotyk Greenland

Opublikowany w kategorii:: Porady