{* *}

Jak radzić sobie z muchami w gospodarstwie

Muchy w gospodarstwie czy hodowli  są dużym utrapieniem. Nękają bydło, żywy inwentarz i drób. Zwierzęta zestresowane nie będą produkować dobrego mięsa, mleka ani innych produktów. Muchy mogą również przenosić choroby i powodować rany, które sprawiają, że zwierzęta są bardziej podatne na choroby.

Muchy, choć są nieuniknione, jednocześnie są czymś więcej niż tylko poważnym utrapieniem, są także głównymi wektorami przenoszącymi choroby. Służąc jako małe latające czynniki infekcyjne, mogą rozprzestrzeniać choroby wśród zwierząt gospodarskich a także przenosić choroby miedzy różnymi gospodarstwami, stwarzając zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Pierwszym krokiem do pokonania wroga jest poznanie, kim on jest. Różne gatunki, które napotkasz, zależą od regionu, ale głównymi winowajcami są zwykle muchy domowe i stajenne.

I tak, samice much mogą składać od setek do tysięcy jaj dziennie w szczytowym momencie swojego cyklu życiowego. Na szczęście muchy szukają konkretnych środowisk do reprodukcji, co umożliwia ich usunięcie lub przynajmniej ograniczenie populacji.

Muchy szukają rozkładającej się, mokrej materii organicznej do składania jaj, w tym świeżego obornika, starej ściółki, kompostu, zwłok, starego ziarna i tym podobnych. Oczywiście, bez względu na to, jak bardzo się starasz, niektóre z tych warunków zawsze występowały w gospodarstwie, ale możesz je złagodzić za pomocą kilku zasad, takich jak właściwe przechowywanie obornika, częste usuwanie i inne praktyki higieniczne. Ciekawostka: Badania wykazały, że jeden funt mokrego obornika może utrzymać i wyprodukować ponad 1500 robaków.

Upewnij się, że wyznaczyłeś miejsca do usuwania takich rzeczy, jak obornik, kompost i inne materiały organiczne . W szczycie sezonu muchowego powinieneś spróbować zwiększyć częstotliwość usuwania tego rodzaju rzeczy przynajmniej raz w tygodniu. Nie zapomnij sprawdzić miejsc, w których mogą się ukrywać materiały, takich jak kąty pomieszczeń, szopy, magazyny i wszędzie tam, gdzie masz do czynienia z paszą, zbożem lub kiszonką.

Przyczyny obecności much w gospodarstwie rolnym:

 1. Obecność odpadków i gnijącego materiału organicznego: Gospodarstwa rolnicze często generują duże ilości odpadków, które mogą przyciągać muchy. Resztki żywności, gnijące rośliny czy obornik stanowią doskonałe miejsca do rozwoju much.

 2. Brak odpowiedniej higieny: Nieutrzymywanie czystości w gospodarstwie rolnym może sprzyjać rozmnażaniu się much. Zanieczyszczone koryta dla zwierząt, nieodkurzone pomieszczenia i niesprzątane stołówki dla pracowników mogą być atrakcyjne dla tych owadów.

 3. Warunki siedliskowe: Niektóre obszary gospodarstwa, takie jak stawy, mokradła czy nieczyste zbiorniki wody, mogą stwarzać doskonałe warunki do rozmnażania się much. Wody stojące są często ulubionym środowiskiem dla larw much.

Skuteczne metody zwalczania much w gospodarstwie rolnym:

 1. Usuwanie źródeł pożywienia: Regularnie usuwaj odpadki i resztki jedzenia. Dobrze zaplanowane systemy gospodarowania odpadami, takie jak kompostowanie lub odpowiednie składowanie, mogą pomóc zmniejszyć atrakcyjność gospodarstwa dla much.

 2. Przestrzeganie zasad higieny: Zapewnienie czystości w gospodarstwie to kluczowy krok w zwalczaniu much. Regularne sprzątanie pomieszczeń, mycie i dezynfekcja koryt dla zwierząt oraz utrzymanie czystości wokół budynków są niezbędne.

 3. Wykorzystanie pułapek muchowych: Pułapki muchowe są skutecznym narzędziem w redukcji populacji much. Mogą być umieszczane w strategicznych miejscach, takich jak strefy karmienia zwierząt czy punkty zbierania odpadków.

 4. Siatki przeciw owadom: Zainstalowanie siatek na oknach i drzwiach pomaga zabezpieczyć wnętrze budynków przed wtargnięciem much. Siatki powinny być wykonane z odpowiednio gęstych materiałów, aby skutecznie zatrzymywać owady.

 5. Środki chemiczne: W niektórych przypadkach, gdy problem z muchami jest szczególnie poważny, można zastosować środki chemiczne, takie jak insektycydy. Ważne jest jednak, aby korzystać z takich środków zgodnie z zaleceniami producenta i przestrzegać ścisłych zasad bezpieczeństwa.

Walka z muchami w gospodarstwie rolnym wymaga systematyczności i konsekwencji. Wdrażając odpowiednie środki higieniczne, usuwając źródła przyciągające muchy i stosując skuteczne metody zwalczania, można znacznie ograniczyć populację much i minimalizować negatywny wpływ tych owadów na gospodarstwo. Pamiętajmy, że regularne monitorowanie sytuacji i utrzymanie czystości są kluczowe dla sukcesu w zwalczaniu much w gospodarstwie rolnym.

Sposoby zwalczania much i owadów:

 • Preparaty chemiczne rozmieszczane w budynkach gospodarczych: Występują w 2 grupach: larwicydy (niszczą larwy much) oraz adultycydy (zwalczają formy dorosłe much).
 • Preparaty nanoszone bezpośrednio na skórę zwierząt:Mają działanie odstraszające przy bezpośrednim ataku much na zwierzę.
 • Lampy owadobójcze:Owady wabione są do lampy światłem ultrafioletowym o odpowiedniej długości fali.Owady zwabione światłem ultrafioletowym są zabijane na siatce elektrycznej lub w lampach z wkładem lepnym, gdzie przyklejają się do wkładu pokrytego nieschnącym klejem.
 • Lepy:Wiesza się je w miejscu, gdzie gromadzą się insekty. Pierwotnie stosowane papierowe paski pokryte substancją kleistą są coraz częściej zastąpione produktami zawierającymi feromon płciowy naniesiony na powierzchnię lepów, który ma zwabiać muchy.Wśród tego typu pułapek występują lepy na muchy: płaskie, wstążkowe, sznurkowe na szpuli, w formie taśmy na szpuli z wieszakiem.
 • Ekologiczne pułapki:Umiejscowione tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania innych środków walki z muchami, w miejscach gdzie owady stanowią poważny problem: wybiegi dla koni, obory, ogrody, parki, wzdłuż jezior i rzek oraz innych obiektów hotelowych i rekreacyjnych.
 • Spraye, proszki, wabiki: Preparaty do zwalczania szkodników przy gospodarstwach domowych. 

LARWICYDY – środki niszczące larwy much

Larwicydy to preparaty chemiczne lub biologiczne, które są stosowane do zwalczania larw owadów. Skoncentrowane na eliminacji larw, larwicydy działają na stadium rozwojowe owadów przed dorosłym stadium.
Larwy owadów, w tym much, stanowią ważny etap ich cyklu życiowego. Zastosowanie larwicydów ma na celu przerwanie tego cyklu, eliminując rozwijające się larwy i zapobiegając przekształceniu się w dorosłe muchy.
Larwicydy mogą mieć różne formy, takie jak proszek, granulki, płyn lub aerozol. W zależności od specyfiki larwicydu, może być stosowany w różnych miejscach, takich jak obszary składowania odpadków, stawy, rowy, koryta dla zwierząt, a także wewnątrz budynków.
Ważne jest, aby zastosować larwicydy zgodnie z zaleceniami producenta i przestrzegać odpowiednich środków ostrożności. Niektóre larwicydy są dostępne tylko dla profesjonalistów, dlatego warto skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą lub firmą zwalczającą szkodniki, aby odpowiednio zidentyfikować problem, zastosować właściwy preparat i przeprowadzić skuteczną kontrolę populacji larw.

Preparatem do zwalczania larw much z grupy larwicydów jest MUCHEX OKS

Muchex AC - OKS Preparat do czyszczenia powierzchni porażonych przez larwy much. Do polewania (1:10) lub oprysku (1:20) powierzchni. 1 kg do 400 metrów kwadratowych. Łatwe sporządzanie roztworu roboczego. Prosta i szybka aplikacja

Ponadto do zwalczania larw much można stosować DEZOSAN WIGOR

ADULTYCYDY – środki zwalczające formy dorosłe much

Adultycydy to preparaty chemiczne lub biologiczne stosowane do zwalczania dorosłych owadów. Są to środki przeznaczone do eliminacji owadów w stadium dorosłym, takich jak muchy, komary, karaluchy czy mrówki.

Dorosłe owady są najbardziej widocznymi i potencjalnie uciążliwymi formami owadów, które mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania chorób, niszczenia żywności, a także powodować dyskomfort w środowisku mieszkalnym lub w rolnictwie.

Preparaty adultycydalne działają, zabijając dorosłe owady lub utrudniając im rozmnażanie się. Mogą występować w różnych formach, takich jak spraye, aerosole, granulki, żele lub matki do zwalczania much.

Ważne jest, aby stosować adultycydy zgodnie z zaleceniami producenta i przestrzegać środków ostrożności, aby zapewnić skuteczne i bezpieczne zwalczanie dorosłych owadów. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w przypadku poważnych infestacji, konieczne może być skonsultowanie się z profesjonalnymi firmami zajmującymi się zwalczaniem szkodników w celu skutecznego zwalczania dorosłych owadów.

Much-ex MP - płynny środek owadobójczy na muchy, gzy, komary do polewania na grzbiet krów, bydła, koni 0.5 kg

Much-ex MP - płynny środek owadobójczy na muchy, gzy, komary do polewania na grzbiet krów, bydła, koni 1 litr

BROS - Muchospray 520/400 ml

CIMEX-OUT stop owadom domowym zwalcza muchy, pluskwy, prusaki, karaluchy, mrówki 100 ml.

Bros Supercyp 200 g. Preparat do oprysku na muchy.

Bros Venit preparat do malowania ma muchy 400 ml.

Cyflok granulat na muchy 250 gram.

Bros VENIT 100 ML - PREPARAT NA MUCHY

ASEKOR FLY NIEBIESKI 600 ML NA MUCHY , DO POLEWANIA NA GRZBIET

Preparat owadobójczy Quick Bayt, 350 g.

Preparat owadobójczy Quick Bayt , 50 g.

Preparat owadobójczy Ascyp granulat, 500 g.

KOLBA- środek do zwalczania owadów 500 ml

LAMPY OWADOBÓJCZE

Lampy owadobójcze, znane również jako lampy UV, są urządzeniami elektrycznymi używanymi do przyciągania i eliminacji owadów, takich jak muchy, komary czy meszki. Działają one na zasadzie wykorzystania specjalnych świetlówek emitujących promieniowanie ultrafioletowe (UV), które przyciąga owady.

Zasada działania lamp owadobójczych polega na wykorzystaniu faktów, że wiele owadów ma naturalną skłonność do poruszania się w kierunku źródeł światła. Promieniowanie UV emitowane przez lampy imituje światło słoneczne, które przyciąga owady do urządzenia. Lampy owadobójcze często mają także dodatkowe elementy przyciągające, takie jak specjalne powłoki, które wydzielają feromony lub atraktanty, zwiększając skuteczność przyciągania owadów.

Po przyciągnięciu do lampy owadobójczej, owady mogą zostać zabite na różne sposoby, w zależności od konstrukcji urządzenia. Mogą być porażane prądem elektrycznym, uwięzione w specjalnych pułapkach lub pokryte specjalnym klejem, który uniemożliwia im ucieczkę.

Lampy owadobójcze są często stosowane w pomieszczeniach takich jak kuchnie, restauracje, hotele, ale także w ogrodach, tarasach czy stoiskach targowych. Mają one na celu zarówno ochronę przed uciążliwymi owadami, jak i zapobieganie przenoszeniu chorób przez owady.

Ważne jest odpowiednie umieszczenie lamp owadobójczych, aby maksymalnie zwiększyć ich skuteczność. Zazwyczaj powinny być umieszczone na zewnątrz budynków lub w miejscach, gdzie owady są najbardziej uciążliwe. Należy jednak pamiętać, że lampy owadobójcze mogą również przyciągać i eliminować pożyteczne owady, dlatego warto zachować ostrożność i dbać o zachowanie równowagi ekologicznej.

Podsumowując, lampy owadobójcze są przydatnym narzędziem w zwalczaniu uciążliwych owadów, ale ich skuteczność może się różnić w zależności od rodzaju owadów, warunków otoczenia i specyfiki urządzenia. Przed zakupem i instalacją lamp owadobójczych zaleca się zapoznanie się z instrukcjami producenta oraz skonsultowanie się z profesjonalistą, jeśli jest to konieczne.

Lampa owadobójcza FARMA, 2 x 20 W.


Lampa owadobójcza FARMA 2 x 15 W.

LEPY I PUŁAPKI NA OWADY

Lepy i pułapki na owady są używane do kontroli i redukcji populacji owadów w różnych środowiskach. Oto kilka przykładów zastosowania lepów i pułapek na owady:

 1. W domu: Lepy i pułapki mogą być stosowane wewnątrz domu, zwłaszcza w kuchni, łazience, spiżarniach lub innych obszarach, gdzie często pojawiają się owady. Mogą być umieszczone w pobliżu okien, drzwi, blatu kuchennego, kosza na śmieci lub innych miejscach, gdzie owady są szczególnie uciążliwe.

 2. W ogrodzie: Pułapki na owady mogą być umieszczone w ogrodzie w celu kontrolowania szkodników roślin, takich jak mszyce czy przędziorki. Mogą być zawieszone na gałęziach drzew lub umieszczone w pobliżu roślin, które są narażone na infestację.

 3. W rolnictwie: W rolnictwie lepy i pułapki na owady są szeroko stosowane w celu monitorowania populacji szkodników i podejmowania odpowiednich działań kontrolnych. Mogą być umieszczone na polach uprawnych, sadach lub szklarniach, aby zbierać próbki owadów i ocenić ich liczebność.

 4. W przemyśle spożywczym i handlu: Lepy i pułapki na owady są używane w zakładach spożywczych, magazynach i sklepach w celu zapobiegania infestacjom owadów. Mogą być umieszczone wokół zapasów żywności, regałów, drzwi lub innych miejsc, w których owady mogą się pojawić.

 5. W hotelach i restauracjach: Lepy i pułapki na owady są często stosowane w branży hotelarskiej i gastronomicznej, aby zapobiegać pojawianiu się owadów w pomieszczeniach, gdzie spożywa się jedzenie. Mogą być umieszczone w kuchniach, restauracjach, bufetach lub wokół stołów.

Lepy i pułapki na owady są skutecznym narzędziem w zwalczaniu owadów, a ich zastosowanie może być częścią kompleksowego programu kontroli szkodników. Ważne jest, aby regularnie monitorować lepy i pułapki, sprawdzając i wymieniając je, gdy są już zbyt zanieczyszczone lub nieefektywne. Przed użyciem lepów i pułapek zawsze należy zapoznać się z instrukcjami producenta, aby zapewnić właściwe i bezpieczne ich stosowanie.

BROS worek na muchy, pułapka z przynętą

Bros - Lep na okno 4-pak

BROS lep na muchy na roli 0,25 x 10 m

BROS lep na muchy okrągły SIGMA 100 sztuk

Lep na muchy dwustronny Farma, 170 x 240 mm, op - 10 sztuk.

Lep na muchy kurtyna Farma, 340 x 600 mm, op - 4 sztuki.

Lep na muchy płaski bros, 95 x 320 mm.

Taśma lepowa, 400 m.

Lep rolkowy FlyMaster z uchwytem montażowym, 440 m.

Opublikowany w kategorii:: Porady