{* *}

Jak zwalczać gryzonie?

Szczury i myszy od dawna stanowią problem nie tylko w gospodarstwach rolniczych ale także jest to dość duży problem także w obiektach przemysłowych, obiektach mieszkalnych w miastach i w wielu innych miejscach gdzie gryzonie potrafią się zadomowić i gdzie jest warunki pozwalające na zdobycie pożywienia i zakładanie miejsc lęgowych. Gryzonie są nosicielami dość znacznej ilości chorób (około 45) i są zdolne do skażenia paszy i wody w gospodarstwie, przyczyniając się tym do rozprzestrzeniania chorób z obszarów skażonych na nieskażone oraz ze zwierząt na zwierzęta. Wiele z tych chorób jest szkodliwych dla zwierząt gospodarskich i ludzi. Nie powinieneś wstydzić się przyznać, że masz problem z gryzoniem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w twoim gospodarstwie znajdują się obecnie myszy lub szczury. Problemy i koszty pojawiają się, jeśli nie podejmuje się działań aby stawić czoła problemowi.

Pierwszym krokiem jest ustalenie, czy mamy problem z myszami lub szczurami, ponieważ wymagają one różnych strategii podejścia do tematu kontroli. Łatwym sposobem stwierdzenia, z jakim rodzajem gryzonia masz do czynienia, badając odchody. Odchody myszy są czarne i wielkości ziaren ryżu, a odchody szczurów są czarne i wielkości fasoli. Jednak bez różnicy czy mamy do czynienie  z myszami czy szczurami musimy mieć na uwadze, iż oba gatunki  są wysoce rozrodcze i niezwykle zdolne do przetrwania w każdych warunkach.

Krok pierwszy w zwalczaniu myszy i szczurów

Najważniejszym elementem walki z gryzoniami jest  utrzymanie porządku w gospodarstwie. W pomieszczeniach wyeliminuj luźno ułożone materiały budowlane, stare worki na paszę lub wszystko, w czym lub pod czym gryzoń może się ukryć. Zablokuj wszystkie wejścia do ścian i zniszcz cały materiał gniazdowy. Usuń żywność i wyeliminuj źródła wody, takie jak cieknące krany, otwarte koryta wodne, zapocone rury i otwarte odpływy. Ogranicz rozsypywanie paszy i pozbądź się wszelkich martwych zwierząt. Przechowuj wszystkie pasze w metalowych lejach lub przykrytych puszkach.

Krok drugi - Kontroluj istniejącą populację gryzoni

Pierwszym krokiem w walce z gryzoniami jest stwierdzenie, z jakimi gatunkami mamy styczność, a są to przede wszystkim szczur śniady (Rattus rattus), szczur wędrowny (Rattus norvegicus), mysz domowa (Mus musculus), mysz polna (Apodemus agrarius), mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) i nornica ruda (Clethrionomys glareolus). Wszystkie w/w gatunki charakteryzuje niezwykle wysoka płodność – szczur wędrowny jest w stanie w ciągu roku wydać na świat nawet 25-30 sztuk potomstwa, z których wszystkie w ciągu 4 miesięcy osiągną dojrzałość płciową oraz duże zapotrzebowanie pokarmowe i ogromna zdolność do przekształcania środowiska życia. Ta ostatnia cecha ma znaczący wpływ na szkody ekonomiczne mające miejsce w gospodarstwie, charakterystyczną cechą gryzoni są siekacze rosnące przez całe życie, które zwierzęta te ścierają gryząc różne przedmioty, co z kolei może prowadzić do niszczenia sprzętu, instalacji elektrycznych, wodociągowych i wentylacji. Gryzonie również dostosowują środowisko do własnych potrzeb budując nory w stropach dachu, w ścianach budynków, pod podłogą, aż wreszcie wygryzając tunele, wzdłuż których się poruszając przegryzając wszystko, co znajdzie się na ich drodze. Najniebezpieczniejszą cechą gryzoni jest jednak ich wędrowny tryb życia często wędrują pomiędzy sąsiadującymi gospodarstwami, bądź też na przemiennie odwiedzają tereny dzikie i te należące do gospodarstw hodowlanych, co powoduje, że stają się one nosicielami licznych chorób, będących zagrożeniem dla zwierząt utrzymywanych na fermach oraz ludzi sprawujących nad nimi opiekę. W związku z tym, że walka z inwazją gryzoni jest bardzo kapitałochłonna dużo lepszym rozwiązaniem jest po prostu zapobieganie ich występowaniu i ewentualne zwalczanie pojedynczych osobników, co zapewni dużo mniejsze wydatki pieniężne przeznaczone na ten cel.

Drapieżniki – koty mogą ograniczać populacje myszy lub szczurów na niskim poziomie. Problem polega na tym, że koty mogą wprowadzić choroby do twojego obiektu, przynosząc gryzonie złapane np. na polach.

Płyty klejone – są skuteczne na myszy, ale należy unikać nadmiernego kurzu lub zapylenia bo w przypadku zabrudzenia nie będą działać. Należy zachować ostrożność podczas usuwania martwych gryzoni, ponieważ istnieje ryzyko zakażenia chorobą. Pamiętaj, aby nosić rękawiczki i wyrzucać martwe gryzonie do szczelnie zamkniętych plastikowych toreb.

Urządzenia dźwiękowe i ultradźwiękowe – O średniej skuteczności ponieważ gryzonie mogą przez pierwsze kilka dni bać się dziwnych dźwięków, ale szybko się do nich przystosowują.

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ NA ULTRADŹWIĘKOWE URZĄDZENIA DO ODSTRASZANIA GRYZONI

Pułapki na szczury i myszy – Pułapki zatrzaskowe lub pudełkowe są przydatne w eliminowaniu gryzoni. Szczury są bardziej nieufne wobec wszystkiego, co nowe w ich środowisku i może minąć 4-5 dni, zanim przyzwyczają się do pułapek. Pułapki na żywo dobrze sprawdzają się w pobliżu pasów startowych używanych przez myszy i szczury.

Przykładowe łapki na myszy

SPRAWDŹ NASZĄ PEŁNĄ OFERTĘ NA ŁAPKI NA MYSZY

Opublikowany w kategorii:: Porady